På gårdens 120 hektars åker och bete odlas sockerbetor, spannmål och vall för avsalu samt för egen djurhållning. Spannmålen torkas och lagras på gården. Viss julgransodling med rödgran och nordmannagran, populärt kallad Kungsgatan finns.

IMG 0293